ကိုဗစ္ဒုတိယလွိုင္းမွာ အတူတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကတဲ့ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ကူညီေပးဖို့ ေတာင္းဆိုလာခဲ့တဲ့ အင္းယားစင္တာ

ကိုဗစ္ဒုတိယလွိုင္းမွာ အတူတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကတဲ့ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ကူညီေပးဖို့ ေတာင္းဆိုလာခဲ့တဲ့ အင္းယားစင္တာ

ကိုဗစ္ဒုတိယလွိုင္းမွာ အတူတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကတဲ့ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ကူညီေပးဖို့ ေတာင္းဆိုလာခဲ့တဲ့ အင္းယားစင္တာ


လတ္တေလာ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ကိုဗစ္ေရာဂါကူးစက္မွုေတြကေတာ့ တစ္ေန႔တျခား ကူးစက္မွုႏွုန္း မ်ားလာခဲ့သလို ေသဆုံးသူအေရအတြက္ကလည္း စံခ်ိန္တင္ေလာက္ေအာင္ ျမင့္တက္လာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒီလိုကူးစက္မွုေတြနဲ႔ ေသဆုံးသူေတြ မ်ားလာေပမယ့္လည္း အရင္လို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးတဲ့ ကိုဗစ္စင္တာေတြအျပင္ ကူညီေပးမယ့္ ဆရာဝန္ေတြမ်ား ၊

က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေဘာ္လန္တီရာေတြအျပင္ ေဆးဝါးအလွူရွင္ေတြ မရွိတာေၾကာင့္ ယခုကိုဗစ္တတိယလွိုင္းမွာ ျပည္သူေတြဟာ ဒုကၡမ်ိဳးစုံနဲ႔ ရင္ဆိုင္ၾကဳံေတြ႕ေနရရွာပါတယ္။


လက္ရွိမွာ ေဆး႐ုံးႀကီးေတြမွာေတာင္ ကိုဗစ္လူနာေတြကို လုံလုံေလာက္ေလာက္

ကုသမေပးနိုင္တာေၾကာင့္ ေနအိမ္ေတြမွာပဲ တတ္နိုင္သေလာက္ကုသေနၾကရပါတယ္။

ဒီလို ဒုကၡေတြကို ရင္ဆိုင္ၾကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ ျပည္သူေတြအတြက္ က်န္းမာေရး ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့ဖူးတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ့က အင္းယားစင္တာႀကီးက

ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေတာ့မယ္လို့လည္း ၾကားသိရပါတယ္။ ယခုမွာေတာ့ အင္းယားစင္တာက ကိုဗစ္ဒုတိယလွိုင္းက အတူလက္တြဲၿပီး

တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကတဲ့ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းကို ျပန္လည္ကူညီေပးဖို့ ေမတၱာရပ္ခံေတာင္းဆိုလာခဲ့ပါတယ္။

credit…

ကိုဗစ္ဒုတိယလွိုင္းမွာ အတူတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကတဲ့ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ကူညီေပးဖို့ ေတာင္းဆိုလာခဲ့တဲ့ အင္းယားစင္တာ


လတ္တေလာ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ကိုဗစ္ေရာဂါကူးစက္မွုေတြကေတာ့ တစ္ေန႔တျခား ကူးစက္မွုႏွုန္း မ်ားလာခဲ့သလို ေသဆုံးသူအေရအတြက္ကလည္း စံခ်ိန္တင္ေလာက္ေအာင္ ျမင့္တက္လာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒီလိုကူးစက္မွုေတြနဲ႔ ေသဆုံးသူေတြ မ်ားလာေပမယ့္လည္း အရင္လို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးတဲ့ ကိုဗစ္စင္တာေတြအျပင္ ကူညီေပးမယ့္ ဆရာဝန္ေတြမ်ား ၊

က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေဘာ္လန္တီရာေတြအျပင္ ေဆးဝါးအလွူရွင္ေတြ မရွိတာေၾကာင့္ ယခုကိုဗစ္တတိယလွိုင္းမွာ ျပည္သူေတြဟာ ဒုကၡမ်ိဳးစုံနဲ႔ ရင္ဆိုင္ၾကဳံေတြ႕ေနရရွာပါတယ္။


လက္ရွိမွာ ေဆး႐ုံးႀကီးေတြမွာေတာင္ ကိုဗစ္လူနာေတြကို လုံလုံေလာက္ေလာက္

ကုသမေပးနိုင္တာေၾကာင့္ ေနအိမ္ေတြမွာပဲ တတ္နိုင္သေလာက္ကုသေနၾကရပါတယ္။

ဒီလို ဒုကၡေတြကို ရင္ဆိုင္ၾကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ ျပည္သူေတြအတြက္ က်န္းမာေရး ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့ဖူးတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ့က အင္းယားစင္တာႀကီးက

ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေတာ့မယ္လို့လည္း ၾကားသိရပါတယ္။ ယခုမွာေတာ့ အင္းယားစင္တာက ကိုဗစ္ဒုတိယလွိုင္းက အတူလက္တြဲၿပီး

တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကတဲ့ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းကို ျပန္လည္ကူညီေပးဖို့ ေမတၱာရပ္ခံေတာင္းဆိုလာခဲ့ပါတယ္။

credit…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *