ဂျပန်နိုင်ငံမှ Oxygen Concentrator အလုံး ၇၀၀နဲ့ လူနာတင် မော်တော်ယာဉ် ၁၄ စီး လှူဒါန်းမည်

ဂျပန်နိုင်ငံမှ Oxygen Concentrator အလုံး ၇၀၀နဲ့ လူနာတင် မော်တော်ယာဉ် ၁၄ စီး လှူဒါန်းမည်

ဂျပန်နိုင်ငံမှOxygen Concentratorအလုံး၇၀၀နဲ့ကိုဗစ်လူနာများတင်ဆောင်ရန်မော်တော်ယာဉ်၁၄စီးလှူဒါန်းမည်”ဂျပန်နိုင်ငံမှမြန်မာနိုင်ငံကိုဗစ်ဖြစ်ပွားမှုအတွက်ကုလသမဂ္ဂစီမံကိန်း၀န်ဆောင်မှုများရုံး(UNOPS)မှအကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသော လက်ရှိစီမံကိန်းမှတဆင့်Oxygen Concentratorအလုံးရေ (၇၀၀)နဲ့ကိုဗစ်

လူနာများတင်ဆောင်ရန်မော်တော်ယာဉ်၁၄စီးလှူဒါန်းသွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်သံရုံးမှယနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်အရဂျပန်နိုင်ငံမှလှူဒါန်းမှုများကိုတိုက်ရိုက်လှဒါန်းမှုအဖြစ်လှူဒါန်းသွားမည်မဟုတ်ပဲကုလသမဂ္ဂစီမံကိန်း၀န်ဆောင်မှုများရုံး(UNOPS)မှ အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသေလက်ရှိစီမံကိန်းမှတဆင့် အထက်ပါလှူဒါန်းမှုများကိုဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းပါရှိပါတယ်။အထက်ပါလှူဒါန်းမှုများအနက်Oxygen Concentrator အလုံးရေ(၇၀၀)ကိုကိုဗစ်လူနာများကိုကုသပေးနေသော

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိကုသရေးဌာနများသို့လိုအပ်သော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများအတွက် Oxygen Concentratorများကိုတိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းပါရှိပါတယ်။36Myanmar

Credit…M. M. H

Unicode

“ဂျပန်နိုင်ငံမှOxygen Concentratorအလုံး၇၀၀နဲ့ကိုဗစ်လူနာများတင်ဆောင်ရန်မော်တော်ယာဉ်၁၄စီးလှူဒါန်းမည်”ဂျပန်နိုင်ငံမှမြန်မာနိုင်ငံကိုဗစ်ဖြစ်ပွားမှုအတွက်ကုလသမဂ္ဂစီမံကိန်းဝန်ဆောင်မှုများရုံး(UNOPS)မှ

အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသောလက်ရှိစီမံကိန်းမှတဆင့်Oxygen Concentratorအလုံးရေ(၇၀၀)နဲ့ကိုဗစ်လူနာများတင်ဆောင်ရန်မော်တော်ယာဉ်၁၄စီးလှူဒါန်းသွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်သံရုံးမှယနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်အရဂျပန်နိုင်ငံမှလှူဒါန်းမှုများကိုတိုက်ရိုက်လှူဒါန်းမှုအဖြစ်လှူဒါန်းသွားမည်မဟုတ်ပဲကုလသမဂ္ဂစီမံကိန်းဝန်ဆောင်မှုများရုံး(UNOPS)မှ

အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသောလက်ရှိစီမံကိန်းမှတဆင့် အထက်ပါလှူဒါန်းမှုများကိုဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းပါရှိပါတယ်။အထက်ပါလှူဒါန်းမှုများအနက်Oxygen Concentrator အလုံးရေ(၇၀၀)ကိုကိုဗစ်လူနာများကိုကုသပေးနေသောရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ

ကုသရေးဌာနများသို့လိုအပ်သောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများအတွက်Oxygen Concentratorများကိုတိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းပါရှိပါတယ်။

Credit…M. M. H

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *